fredag den 18. november 2011

Så er årets julegaveide på vej

Stevns Før og Nu 2011

Endnu engang er det lykkedes for kommunens to lokalarkiver i fællesskab at færdiggøre et nyt bind af ”Stevns før og nu”. Også i år spænder artiklerne vidt.

Der er artikler om Solgårdsparken, Vråby skole, Valløbåden og Boesdal. Der er en beretning om en nedskydning af en bombemaskine i 1943 og om trommeslageren i Store Heddinge, og man kan læse flere små anekdoter og om en bedragerisag i Store Heddinge. Der fortælles om Klintekongens kammer i Store Heddinge kirke, om en lensmand på Højstrup, der led en grusom skæbne, og om Rødvig både- og skibsbyggeri samt om smedemester Niels Petersen. Der er yderligere en historie om en juleaften i skovhytten.

Der er en billedserie med forretninger som har været eller i Store Heddinge og Hårlev.

Med i år er en DVD, med 6 små videoklip, 3 lydfiler og 2 billedserier.

onsdag den 21. september 2011

Historisk atlasKend din omegn og dens historie

Via www.historiskatlas.dk  kan du nu få oplysning om mange hundrede historiske steder i Danmark. Alle lokaliteter er opbygget med tekst og billeder samt med nøjagtig udpegning af deres beliggenhed på Danmarkskortet.

Lokaliteterne på Stevns er under udarbejdelse, men der kan allerede nu findes adskillige interessante steder beskrevet med tekst og dels gamle og helt dugfriske foto. Også kendte lokale personer og begivenheder kan omtales. Det vil dog være en nødvendighed at kunne fastslå personens bopæl el. lign. eller begivenhedens åsted. Nulevende personer eller nyere begivenheder vil ikke kunne indgå i materialet.

Lokaliteterne udvælges af medarbejdere på det lokalhistoriske arkiv, der ligeledes leverer billede og tekst. Der vil foruden tekst også være en litteraturhenvisning for de som ønsker mere information omkring lokaliteten.

Forslag til beskrivelse af en lokalitet el. lign. kan ske ved henvendelse til det lokalhistoriske arkiv.

onsdag den 8. juni 2011

30 års jubilæum

Besøgende ved 30 års jubilæet-klik for større billede
Besøgende ved 30 års jubilæet-klik for større billedeVallø Lokalhistoriske Arkiv fejrede lørdag den 7. maj sin 30-års fødselsdag med et åbent hus arrangement.


I dagens anledning var lavet en særudstilling i 2 flotte glasmontre i bibliotekets lokaler, en billedtavle samt en festlig udsmykning i arkivets lokale.


Allerede ved arkivets åbning kl. 10 strømmede de første gæster ind og de fortsatte i en jævn strøm. I alt fik vi besøg af 50-60 gæster, der blev beværtet med en kold eller varm drik samt lidt mundgodt. Nogle af vore gæster kom med en gave og andre betænkte os med arkivalier, der som altid modtages med stor glæde og en tak.


Lokalarkivets formål er jo: at bevare fortiden for fremtiden.
Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv benyttede lejligheden til at udgive deres sidste bog: Vråby – en by i krogenBogen udleveres gratis til støtteforeningens medlemmer mens andre kan erhverve bogen for: 100,00 kr. Bogen kan købes på Hårlev Bibliotek eller Vallø Lokalhistoriske Arkiv.

torsdag den 7. april 2011

Butikker og forretninger på Stevns

Gennem årene, fra før år1800, har der været mange forskellige typer forretninger på Stevns. Vi har dog flest billeder fra Store Heddinge. Mange eksisterer ikke mere, andre har undergået store forandringer. De bygninger hvori der har været forretninger, kan også i nogle tilfælde være svært genkendelige. I Store Heddinge f.eks. er mange revet ned, for at give plads for noget nyt. Heldigvis er der også forretninger,der er velbevaret og renoveret med nænsom hånd. Ved en gennemgang på arkivet er vi foreløbig nået frem til ca. 40 tidl. forretninger. De 6 her er bare nogle eksempler. På billedet her ses Skrædermester Laurits Skovslund i døren til sin skræderforretning i Algade 22 i 1914 - En af de mange små forretninger som lå i Algade før i tiden. I dag er det Stevns El-Køb der har til huse i ejendommen.

Pax

PAX lå i Algade 1, og var en blandet”landhandel” med bl.a. tobaksvarer, aviser, blade af enhver slags, øl og vand. I den ene halvdel af forretningen - nærmest Vestergade - solgte man legetøj. Forretningen ophørte omkr. 1979 Billedet er fra 1927.