søndag den 23. marts 2008

Mennesker og huse i Lund

Kender du rapporten: 50 huse i Lund ? (Hent som pdf-fil)

Den er udarbejdet af Christian Nissen, som også har fotograferet husene i 1970'erne. I 2004 blev husene så atter gennemfotograferet - denne gang af Hanne Sophia Nissen.

Hent "Hjørnet" i stort format....... Hent "Brugsen" i stort format
Rapporten rummer ikke bare billeder fra Lund. Der er også herlige beskrivelser af de mennesker, som har boet i husene gennem tiden. Som det bl.a. hedder i forordet til rapporten: "Lund har altid været noget for sig selv og dens beboere lidt af nogle særlige. I gamle dage sagde man oppe i landet, altså fra Lyderslev og indad, at man skulle vare sig for at tage til Lund, hvis man var alene."
Du finder også beskrivelser af hvordan nogle af husene har forandret sig med til- og ombygninger - og sidst, men ikke mindst lidt om familien Nissens historie i landsbyen.

Hent "Skomagerens hus" ------------- Hent "Hagbards hus"