mandag den 28. april 2008

Kvindevalgretten – jubilæumsår

I år er det 100 år siden, kvinder fik kommunal valgret i Danmark.

Valgloven, der gav kvinder adgang til at deltage i lokalvalg, blev vedtaget den 20. april 1908. Året efter blev 127 kvinder stemt ind ved valget den 12. marts. De første kvinder fik tilsammen lidt over 1 % af pladserne. Flest i hovedstaden, hvor 10 kvinder tegnede sig for hele 17,5 %, mens samtlige jyske sognekommuner med 23 kvinder nåede op på 0,5 %.

Se også bibliotekets tema om kvindevalgretten.

Bolette Strømsholt - den første kvindelige kommunalpolitiker på Stevns


Der blev ikke valgt nogen kvinder ind i byrådet på Stevns i 1909. Men ved det efterfølgende valg i 1913 blev Bolette Strømsholt valgt ind i Store Heddinge Byråd - for Socialdemokratiet.

Bolette Strømsholt er ifølge de fleste kilder den første kvinde som blev valgt ind i Store Heddinge Byråd for Socialdemokratiet i 1913.

I 1921 blev hun opstillet som nr. 1 på Socialdemokratiets liste. Bolette Strømsholt var i den sidste valgperiode formand for aldersrenteudvalget og medvirkende til, at der blev opført et kommunalt alderdomshjem. Hun var desuden mangeårigt medlem af værgerådet. Ved hendes død i 1924 blev hun især fremhævet for sin store sociale forståelse.

Ifølge Statistiske Meddelelser 1913 blev der kun valgt en kvinde i Store Heddinge, nemlig på Kommunallisten, men ifølge Østsjællands Folkeblad 1924 blev Bolette Strømsholt valgt allerede i 1913 og var det første kvindelige medlem af Store Heddinge byråd.
(Kilde: Kvinfo)

Petra Jensen


Petra Jensen (født Koefoed) 1868 – 1961. Kommunalpolitiker. Gift med læge Jens Jensen – bosat i Store Heddinge – 8 børn.

Petra Jensen blev også medlem af Store Heddinge byråd i 1913, men fremstår altså ikke som det første kvindelige medlem af byrådet.

Petra Jensen sad i byrådet for Venstre i 2 perioder: 1913 – 1921 og igen 1928 – 1929. Hun var desuden medlem af bestyrelsen for de lokale afdelinger af Valgretsforeningen, Sønderjysk Forening og Danske Kvinders Forsvarsforening 1910 – 1913.
(Kilde: Kvinfo)

Ida Poulsen


Ida Poulsen. Kommunal-politiker. Gift med garver Poulsen.

Ida Poulsen blev ind-suppleret i Store Heddinge byråd i 1924 ved Bolette Strømholts død. Hun var medlem af byrådet fra den 1.11.1924 – 31.3.1925 for Socialdemokratiet.

Ida Poulsen var bosat i Richtersgade i Store Heddinge.
(Kilde: Kvinfo)

Et spring på 21 år

Flora Munck Andersen

Så går der rigtig mange år – hele 21 år - før der igen bliver valgt en kvinde ind i byrådet.
Det blev Flora Munck Andersen 1889 - ? Kommunalpolitiker, aktiv i kvindebevægelsen. Gift med postmester A.K. Andersen. 2 børn.

Flora Munck Andersen var medlem af Store Heddinge byråd 1946 – 1950, valgt på Borgerlig Fællesliste. Selv tilhørte hun Det radikale Venstre. Hun var formand for sygehusudvalget og Danmarks første kvindelige vicegiftefoged.

Flora Munck Andersen var i en periode formand for Danske Kvinders Beredskab. Hun var endvidere aktiv i Kvindernes internationale Liga for Fred og Frihed, hvor hun var formand for Store Heddinge kredsen og distriktsformand for Sjællands 2. distrikt fra omkring 1949 – 1951.
(Kilde: Kvinfo)

Her følger en lille pudsighed i form af et avisudklip - som nok må siges at være temmelig sigende for tiden: I udklippet stod der bl.a.:

"I 1946 blev fru Munck Andersen medlem af Storeheddinge Byråd som radikalt medlem på borgerlisten..... I sin byraadstid var fruen formand for sygehuset og i denne egenskab med til at planlægge ombygninger."Hun blev også valgt som vicegiftefoged, og herom skrives: "... og netop fordi det er meget sjældent, der til denne post vælges en kvinde, satte jeg stor pris paa, at jeg efter min udtræden af byraadet fik lov til at bevare denne gerning. Det, at man i Storeheddinge valgte en kvinde til vicegiftefoged, vakte en vis opsigt ... en svensk avis skrev endog i sin begejstring, at jeg var den eneste vicegiftefoged i Norden ... avisen glemte det lille ord KVINDELIGE!"

Men hvordan ser det så ud i dag? Tja, der er stadig ikke en ligelig fordeling af kønnene i byrådet i Stevns Kommune – eller i resten af landet for den sags skyld. På Stevns er i dag 8 ud af 27 medlemmer af byrådet kvinder.

Vi har dog haft en kvindelig borgmester – nemlig Gina Øbakke fra Socialdemokratiet – som besad posten fra 1990 – 2002.

tirsdag den 8. april 2008

Flere efterlysninger: Algade 34

Efter det hurtige svar på beliggenheden af Jens Peters hus i Lund, håber vi igen på hjælp fra jer derude på nettet.

Billedudsnittet her er fra Algade 34 og viser P. Svendsens Detail- og Marschandiserforretning. Læg mærke til alle detaljerne på billedet. Et dejligt miljøbillede fra Algade - men hvornår?

Personerne på billedet fra venstre: tømrer Jens Pedersen, P. Svendsen (i døren), fiskerne fra Højerup far og søn (Larsen), murer Laurits Krause og havemanden på Gjorslev Hans Christensen.

Hent billedet i fuld størrelse

Flere efterlysninger: Algade 36

Dette udsnit af et større billede viser Algade 36. Brændevinsbrænder Peder Svendsen (der byggede den ejendom som Store Heddinge Bibliotek er i nu) solgte nabojord fra til skræddermester J. B. Steinmetz, som byggede Algade 36 i 1830.

Skræddermester P. Holm købte så ejendommen ca. 1886. Han kom fra Rønne. Billedet er nok taget omkring 1910 – 1920?.

Er der nogen, som kan hjælpe med et mere præcist årstal og evt. navne på personerne i døren.

Hent billedet i fuld størrelse

lørdag den 5. april 2008

Kan du hjælpe os?


Da vi skulle finde billeder frem til Chr. Nissens rapport om de "50 huse i Lund", stødte vi også på dette dejlige luftbillede af Jens Peters hus i Lund.

Problemet er bare, at vi ikke har andre oplysninger om billedet. Huset er heller ikke med i Nissens rapport.

Kan du måske hjælpe os med oplysninger om, hvor præcist huset ligger - hvor gammelt det er - og hvem der har boet i huset gennem tiden?

Se eller hent Jens Peters hus i stor opløsning

Tak for de fine kommentarer

Vi siger tusind tak for de mange fine tilbagemeldinger her i "stevnsbloggens" første officielle uge. Det lover godt for fremtiden - og glæder hele holdet bag bloggen.