torsdag den 22. maj 2008

Udstilling på Store Heddinge Bibliotek om Rødvig Havn


I forbindelse med "Store Heddinge by Night" onsdag den 4/6 udstiller lokalarkivet billeder af Rødvig Havn gennem tiden på biblioteket. Der fremvises også en gammel film fra indvielsen af fiskerihavnen i 1943 (filmen kan også ses her på siden). Vi vil på denne dag være til stede på biblioteket fra kl. 14 - 22, og svarer naturligvis gerne på spørgsmål fra alle.

Billederne vil kunne ses på biblioteket i hele juni måned.

Hent Rødvig Havn (privathavn) i høj opløsning

Den første skibsbro i Rødvig

Den første skibsbro blev anlagt ved Rødvig skanse af kammerherre P.B. Scavenius i 1843. Hermed var begyndelsen gjort til havneanlægget i Rødvig, og samtidig sattes en udvikling i gang, der er fortsat helt op til vor tid.

Hent tegning af skibsbro fra ca. 1850 i stort størrelse

Lang venten på ny fiskerihavn

I 1918 blev det besluttet at arbejde på udbygning af en ny fiskerihavn. Det skulle vise sig at blive en lang og besværlig sag, der først fandt sted 25 år senere. Der var flere årsager til forsinkelsen - bl.a. 1. verdenskrig - dårlige tider for fiskeriet - og det var svært at skaffe de nødvendige midler.

Først i 1939 blev der pustet nyt liv i havnesagen, og de fornødne midler blev samlet ind. Den 27. maj 1943 var målet nået. Fiskerihavnen kunne indvies, og en "menneskealders" kamp for den nye havn var slut.

Du kan læse meget mere om Rødvig Havn i "Stevns før og nu":

bind IV side 59 - 82
bind V side 23 - 39
bind VI side 67 - 83
og bind VII side 139 - 160

Alle bøgerne udgives af Stevns Lokalhistoriske Arkiv. Bøgerne kan også lånes på biblioteket.


Hent billede af coastere i stor opløsning

Hent Rødvig Havn 1914 i stor opløsning

Film fra indvielsen af fiskerihavnen den 27. maj 1943

Indvielsesdagen blev en festdag med fremmøde af den daværende kronprins Frederik. Han blev ledsaget af amtmand Toft - og kroejer Christiansen bød velkommen. Ministeren for offentlig arbejder Gunnar Larsen, bragte regeringens lykønskninger.

Klik på billedet og se filmen: