onsdag den 6. august 2008

Det er blevet høsttid

I dag kan en mark ved hjælp af diverse maskiner høstes, bundtes og køres i hus på en dag. Sådan forholdt det sig ikke just i begyndelsen af forrige århundrede. Høsten var et meget fysisk og slidsomt arbejde som involverede mange mennesker

dampmaskine for tærskeværk i beg. af tyverne
Tærskemaskinen var dog allerede opfundet, men var for dyr for mindre brug under 12 ha. Men ved at gå sammen og danne såkaldte tærskeselskaber fik disse brug også del i tidens nye teknologi og arbejdet med høsten blev noget lettere.

Omrejsende tærskeværk hos Anne og Peter Larsen, RengeTærskemaskinen var en dampmaskine – også kaldet en lokomobile monteret på 4 hjul. Der fandtes selvkørende lokomobiler, men de almindeligste var hestetrukne – så et vådt og fedtet efterår var ikke helt uproblematisk.

Det er blevet smøretid på Mariendal i Hellested Det var ikke en helt enkelt ting at betjene. Det tog mellem en og to timer at få damptryk ved opfyring. Vandforbruget var også af en vist omfang, og dertil kom en flittig smøring.

Børn hygger sig i høet 1929Fyrbøderen var en vigtig person. Han mødte ind ved 5-tiden for at fyre op under kedlen, så alt var klart til at div. medhjælpere mødte ind. Alt i alt skulle lodsejeren skaffe 11-12 mand, ofte naboer der så hjalp hverandre de næste dage, mens maskinen var i nabolaget.

Højstrup 1900 - 1910
Holtug Tærskeværk Husmoderen fik også en travl dag med alle disse mennesker på kost. Kl.7 var der kaffe til hele selskabet – ved 9-tiden fik de frokost. ”Smøretid” for både maskiner og folk var kl. 10.30. Middag var kl. 12 med 2 varme retter – kl. 14 var det ”smøretid” igen og endelig ved 16-tiden blev der sluttet af med kaffe og hjemmebag.

Høst 1964

Dampmaskine Arnøje
Heste med trespand ca. 1950 hos Anders Jensen, Magleby Du kan læse meget mere om Tærskeselskaber på Stevns og et stemningsbillede af en damptærskning i 1935 i: Stevns før og nu, bd. 3 side 67.