tirsdag den 22. december 2009

Nu sker det

Vallø Lokalhistoriske Arkiv er nu også at finde på stevnsbloggen.

Arkivet er nemlig her i de sidste måneder kommet så langt med digitaliseringen af deres billeder, at nogle af dem nu kan lægges ud her på bloggen. Så endelig kan stevnsbloggen leve helt op til sit navn og være en arkivblog for hele Stevns Kommune.

Og Vallø lægger ud med en pudsig historie.

En skandaløs begravelse

Fra en avis notits fra 1884 (skrevet med gotiske bogstaver)

Ved en Begravelse paa Vraaby Kirkegaard Søndagen den 23de ds. foregik en i alt Fald i vor Tid uhørt Begivenhed, idet det viste sig, da Liget blev sænket ned i Graven, at denne var for lille.

Kisten maatte op igjen og en Mand ned for at gøre noget bedre Plads. Men Sagen var ingenlunde endt med det; der foregik langt værre Ting, som viser, hvor ligegyldig en Kirkeværge kan være.

Da nemlig Kisten efter en del Arbejde var kommen paa det tørre. Til ingenlunde behagelige Betragtninger for Følget, og efter nogen Snakken frem og tilbage skulde ned i Jorden igjen, sprang Rebene. Og Kisten styrtede ned, saa Liget kom til at staa paa Hovedet i Graven.

Nu blev det først rigtigt galt, og Kirkeværgen, Gaardejer Hans Nielsen i Vraaby, fik travlt med at hente ny Reb. Der blev atter heiset og halet, og Kisten kom op med Bunden i Vejret. Atter blev der talt en Del frem og tilbage og Kisten bragt paa ret Kjøl, og da viste det sig, at der var en stor Revne i Laaget, saa det var mærkeligt, at Liget faldt ud.

Man maatte saa til det tredje Gang, og endelig hjalp det. Kisten kom til at staa, som den skulde. Mærkeligt er det, at der ved samme Kirke ikke er ansat en fast Graver, som har at paase, at al Ting er i den Orden, som det skal være, da det jo viser sig, at Kirkeværgen er meget ligegyldig med sin Bestilling. Det maa formodentlig være af en art Sparsommelighedshensyn.

Nu vil jeg sluttelig henstille til vedkommende Autoriteter, om de vil tage sig af sagen, for at saadanne Ting ikke skal ske oftere til stor Forargelse for Familien og Følget.
Hellested Mølle, den 24de Marts 1884
Schiøz

søndag den 6. december 2009

Stevns Lokalhistoriske Arkiv mangler oplysninger til disse billeder

Vi mener at nedenstående billeder stammer fra et af i alt 3 arrangementer i forbindelse med 200 året for Stavnsbåndets ophævelse – altså fra juni 1988. Men er det rigtigt? Vi er ikke sikre. Hvor foregik dette optog, årstal og måske navne på nogen af deltagerne på billederne?

Optog i forbindelse med 200 års jubilæum for Stavnsbåndets ophævelse 1988 - klik for større billede Optog i forbindelse med 200 års jubilæum for Stavnsbåndets ophævelse 1988 - klik for større billede

søndag den 30. august 2009

Martin A. Hansen 100 år

Den 20. august var det 100 år siden, at Martin A. Hansen blev født. Det er blevet fejret og bliver det også fortsat ved forskellige arrangementer rundt omkring i landet.

Det kan bl.a. nævnes at Martin A. Hansen er valgt som årets forfatter af Danmarks Biblioteksforening, som står for Klassikerdagen.

Med sin stærke tilknytning til Stevns, hvor han hentede stof til mange af sine noveller og romaner, kan vi med rette sige "Martin A. Hansen og Stevns", ligesom vi siger "Steen Steensen Blicher og den jyske hede" og "Johannes V. og Himmerland".

I den forbindelse har Stevns Bibliotekerne udarbejdet en litteraturliste over hans forfatterskab.

Ved at klikke på billedet kan du se og bladre eller downloade listen her:

torsdag den 18. juni 2009

Rødvig Bio - efterlysning af årstal

Rødvig Bio - klik for større billedeVi mangler oplysninger om det eksakte årstal for etableringen af Store Heddinge Biografs "filial" i Rødvig. Vi ved kun, at det er efter 1907 og før 1925.

Forretningenn til højre for Biografen var Brædders Skibsproviantereing.

Er der mon nogen der kan hjælpe os ? Svar på bloggen eller send det direkte til arkivet

søndag den 24. maj 2009

Store Heddinge by Night

Algade 1 - klik for større billede Besøg biblioteket i Store Heddinge den 4. juni. Stevns Lokalhistoriske Arkiv udstiller og viser billeder og en video fra 1986: "Gåtur i Store Hedinge" med Per Nyord som fortæller.

Det bliver et gensyn med gader og bygninger i Store Heddinge - dengang og nu - fra Nørregade til Rengegade 1890 - 2009.

Danmarks mindste gade

Trianglen ca. 1920 - klik for større billedeDanmarks mindste gade er ca. 165 cm. lang og ligger på hjørnet af Rengegade og Vestergade.

Der har gennem årene været forskellige forretninger i ejendommene.

I dag tilhører den Avodan - Advokaterne.

Foretningen PAX nederst til højre i billedet eksisterede til midt/sidst i 60érne, og handlede med alt fra legetøj til aviser-ugeblade -tobak o.s.v.

Nørregade omkring 1900-1920

Nørregade omkring 1900-1920 - klik for større billedeHer hører fortovsfliserne af Ortoceratitkalk og brolægningen op. (Ortoceratitkalkfliserne havde mange forsiler og var/er en ølandssten fra Øland i Sverige ).

I billedets højre side - hvor huset med de 7 fag vinduer nu ligger - lå et af byens bomhuse. Her skulle erlægges bompenge når man kørte ind i byen. Der var Bomhus i Vestergade -Rengegade-Erikstrupvej (det hed det ikke den gang) og Nørregade

Baggården Algade 35-37: Kan du hjælpe os?

Algade 35-37 baggård - klik for større billede Dette billede fra Algade ca. 1930 viser baggården nr. 35-37 ud mod gaden.

I 1935 og før var bygningerne en del af en forpagtergård under Gjorslev. Der har været et Mejeri i nogle af bagbygningerne.

Senere blev en del af dem revet ned. Til en gang i 60èrne var her bl.a. en Fiskefiletfabrik.

Den sidste blev revet ned i 70érne for at give plads til OKs benzintank og p-pladser.

Er der mon nogen som kan hjælpe os med nogle mere præcise årstal, og hvem der har boet i de bygninger der blev tilbage?

mandag den 23. marts 2009

Arkivalier efter Mogens Jørgensen

Mogens Jørgensen (Strøm) I 1978 modtog arkivet meget værdifuldt materiale efter Installatør Mogens Jørgensen, (Strøm) St. Heddinge.

Mogens Jørgensen var en ivrig amatørfotograf, og har foreviget mange begivenheder på Stevns på film og fotos.

Desuden stod han bag opførelsen af den nye biograf i St. Heddinge i 1942 (Snurretoppen).

Fotograferne i Vestergade

Blandt de arkivalier Lokalarkivet modtog fra Mogens Jørgensen, var et stort antal fotografiske glasplader, som stammer fra fotograf Olga Johansen - og hendes far Oscar Johansens (1922) og deres tid som fotografer i Vestergade. Senere flyttede Olga Johansen til Algade, og virkede som fotograf frem til begyndelsen af 60èrne.

På arkivet har vi ”fremkaldt” en del af disse glasplader. Flere af billederne er ”nye” for os. Vi har desværre ikke præcise datoer, så hvis nogen kan hjælpe os, vil det være velkomment.

Olga Johansens forretning i Vestergade, omkr. 1960

Olga Johansens forretning i Vestergade, omkr. 1960 - klik for større billede

Gjorslev Gods omkring 1920

Gjorslev Gods omkr. 1920lik for større billede

Rødvig Kro - ukendt årstal

Rødvig Kro - ukendt årstal - klik for større billede

Et udvalg af arkivalierne - Højerup

Stevns Klint med Højerup Kirke som skimtes mellem træerne øverst på klinten. Billedet er taget før 1928. Bemærk også hvor tydelige personerne på stranden fremgår.

Stevns Klint med Højerup Kirke før 1928 - klik for større billede Fiskerbåde trukket op på stranden ved klinten.

Fiskerbåde på stranden ved klinten - klik for større billede Højerup Gadekær - ukendt årstal

Højerup Gadekær - ukendt årstal Højerup efter 1912 - før 1928.

Højerup efter 1912 - før 1928 - klik for større billedeAltertavlen fra Højerup Kirke før 1928

Altertavlen fra Højerup Kirke før 1928

lørdag den 17. januar 2009

Fra dengang der fandtes vintre i Danmark

Utrolige snemængder ved Havrevænget 1979
Skovlet sti gennem snemasserne ved Havrevænget 1979
Var der ikke en gang hvor vinteren altid var hvid, i hvert fald mere hvid en grøn ?

Vi har på Arkivet fundet billeder om vintervejret forskellige steder på Stevns fra 1929 til 1985.

Som det fremgår af nogle af billederne, har vintervejr/sne også sin charme.

Når der tales vintervejr dukker sætningen: ” Kan du huske ”Vinterkrigen” 1978-79. Den står - meget naturlig - for mange som en af rigtig hårde snestorme.

Stevns hørte til et af de områder, sammen med resten af Sydsjælland, der blev hårdt ramt af snemasserne.
Jeg husker den selv temmelig godt, idet vi nytårsaften var 8 voksne samlet hos min bror og svigerinde på Hvedevænget i Bjælkerup. Min bror og min mand skulle hente 8 bestilte plankebøffer på Peters Restaurant (Højskolehjemmet).

På hjemvejen kom de ikke længere end til Hauberghave, her var Bjælkerupvej spærret af snemasserne, som den altid blev, når der kom snestorm. Det var før EGV boligerne blev bygget.
Der sad vi på Hvedevænget og ventede og ventede på maden, mens de sad på den anden side af snebunken med 8 bøffer. Vi fik bøfferne – om end lidt sent.

Vi bor på Havrevænget ud til åben mark mod N. Når sneen vælter ned, og der er en strid vind fra øst, er det helt sikkert, at vi får sne så ”hatten passer” omkring huset og i vores indkørsel.

Det er på sin vis flot og spændende, men også ”lidt” besværlig. ( se foto) I 1979 måtte vi have Brdr. Hansen til at fjerne snemasserne fra vores indkørsel. Vi havde ikke selv en jordisk chance for at komme til bunds i det. Skulle det smelte selv, er jeg bange for, vi ville nå langt hen på foråret.

Der er helt sikkert mange, der kan berette om lignende episoder.

Flere billeder fra "Vinterkrigen 79"

Fygning ved Storemark 1979 - klik for større billede
Store Mark vinter 1979 - klik for større billede
Store Mark vinter 79 - klik for større billede
Møllevej, Store Heddinge, vinter 79 - klik for større billede

Vinteren 1929

Snekastere i Hellested 1929

Snekastere i Hellested 1929 - klik for større billedeSkørengen 1929 - højt oppe på kæmpe snemasser af bjergformat

Skørengen 1929 - klik for større billede Rødvig Havn - overisning af fyret

Rødvig Havn 1929 - klik for større billedeJensine Sørensen, Holtuggård i slæde ved Store Heddinge Kirke ca. 1929

Jensine Sørensen, Holtuggård 1929 - klik for større billede

Skøjtebanen ved Gasværket 1935 - 1945

Stemningsbilleder fra den gamle skøjtebane ved Gasværket ved Sierslevvej 1935 - 1940

Skøjtebanen ved Gasværket 1935-40 - klik for større billede
Aftenstemning ved skøjtebanen ved Gasværket 1935-40

Snemængder i Lilledal 1956

Herlige tider for børn i Lilledal 1956
Der skovles sne i Lilledal 1956
Brødbilen sidder fast i Lilledal 1956

Vinter i Bøgeskov 1979 og 1985

Bøgeskov Havn 1979 - isskruninger foto af Mikael Borre, Dagbladet - klik for større billede
Bøgeskov Havn 1985 - båd nedskruet i havnen - klik for større billede
Bøgeskov Havn - isskruninger - klik for større billede