mandag den 23. marts 2009

Arkivalier efter Mogens Jørgensen

Mogens Jørgensen (Strøm) I 1978 modtog arkivet meget værdifuldt materiale efter Installatør Mogens Jørgensen, (Strøm) St. Heddinge.

Mogens Jørgensen var en ivrig amatørfotograf, og har foreviget mange begivenheder på Stevns på film og fotos.

Desuden stod han bag opførelsen af den nye biograf i St. Heddinge i 1942 (Snurretoppen).

Fotograferne i Vestergade

Blandt de arkivalier Lokalarkivet modtog fra Mogens Jørgensen, var et stort antal fotografiske glasplader, som stammer fra fotograf Olga Johansen - og hendes far Oscar Johansens (1922) og deres tid som fotografer i Vestergade. Senere flyttede Olga Johansen til Algade, og virkede som fotograf frem til begyndelsen af 60èrne.

På arkivet har vi ”fremkaldt” en del af disse glasplader. Flere af billederne er ”nye” for os. Vi har desværre ikke præcise datoer, så hvis nogen kan hjælpe os, vil det være velkomment.

Olga Johansens forretning i Vestergade, omkr. 1960

Olga Johansens forretning i Vestergade, omkr. 1960 - klik for større billede

Gjorslev Gods omkring 1920

Gjorslev Gods omkr. 1920lik for større billede

Rødvig Kro - ukendt årstal

Rødvig Kro - ukendt årstal - klik for større billede

Et udvalg af arkivalierne - Højerup

Stevns Klint med Højerup Kirke som skimtes mellem træerne øverst på klinten. Billedet er taget før 1928. Bemærk også hvor tydelige personerne på stranden fremgår.

Stevns Klint med Højerup Kirke før 1928 - klik for større billede Fiskerbåde trukket op på stranden ved klinten.

Fiskerbåde på stranden ved klinten - klik for større billede Højerup Gadekær - ukendt årstal

Højerup Gadekær - ukendt årstal Højerup efter 1912 - før 1928.

Højerup efter 1912 - før 1928 - klik for større billedeAltertavlen fra Højerup Kirke før 1928

Altertavlen fra Højerup Kirke før 1928