tirsdag den 22. december 2009

Nu sker det

Vallø Lokalhistoriske Arkiv er nu også at finde på stevnsbloggen.

Arkivet er nemlig her i de sidste måneder kommet så langt med digitaliseringen af deres billeder, at nogle af dem nu kan lægges ud her på bloggen. Så endelig kan stevnsbloggen leve helt op til sit navn og være en arkivblog for hele Stevns Kommune.

Og Vallø lægger ud med en pudsig historie.

En skandaløs begravelse

Fra en avis notits fra 1884 (skrevet med gotiske bogstaver)

Ved en Begravelse paa Vraaby Kirkegaard Søndagen den 23de ds. foregik en i alt Fald i vor Tid uhørt Begivenhed, idet det viste sig, da Liget blev sænket ned i Graven, at denne var for lille.

Kisten maatte op igjen og en Mand ned for at gøre noget bedre Plads. Men Sagen var ingenlunde endt med det; der foregik langt værre Ting, som viser, hvor ligegyldig en Kirkeværge kan være.

Da nemlig Kisten efter en del Arbejde var kommen paa det tørre. Til ingenlunde behagelige Betragtninger for Følget, og efter nogen Snakken frem og tilbage skulde ned i Jorden igjen, sprang Rebene. Og Kisten styrtede ned, saa Liget kom til at staa paa Hovedet i Graven.

Nu blev det først rigtigt galt, og Kirkeværgen, Gaardejer Hans Nielsen i Vraaby, fik travlt med at hente ny Reb. Der blev atter heiset og halet, og Kisten kom op med Bunden i Vejret. Atter blev der talt en Del frem og tilbage og Kisten bragt paa ret Kjøl, og da viste det sig, at der var en stor Revne i Laaget, saa det var mærkeligt, at Liget faldt ud.

Man maatte saa til det tredje Gang, og endelig hjalp det. Kisten kom til at staa, som den skulde. Mærkeligt er det, at der ved samme Kirke ikke er ansat en fast Graver, som har at paase, at al Ting er i den Orden, som det skal være, da det jo viser sig, at Kirkeværgen er meget ligegyldig med sin Bestilling. Det maa formodentlig være af en art Sparsommelighedshensyn.

Nu vil jeg sluttelig henstille til vedkommende Autoriteter, om de vil tage sig af sagen, for at saadanne Ting ikke skal ske oftere til stor Forargelse for Familien og Følget.
Hellested Mølle, den 24de Marts 1884
Schiøz

søndag den 6. december 2009

Stevns Lokalhistoriske Arkiv mangler oplysninger til disse billeder

Vi mener at nedenstående billeder stammer fra et af i alt 3 arrangementer i forbindelse med 200 året for Stavnsbåndets ophævelse – altså fra juni 1988. Men er det rigtigt? Vi er ikke sikre. Hvor foregik dette optog, årstal og måske navne på nogen af deltagerne på billederne?

Optog i forbindelse med 200 års jubilæum for Stavnsbåndets ophævelse 1988 - klik for større billede Optog i forbindelse med 200 års jubilæum for Stavnsbåndets ophævelse 1988 - klik for større billede