mandag den 8. november 2010

Så er årets julegave snart på trapperne


Stevns Før og Nu 2010 udkommer den 18. nov. Med i bogen får du en CD med Stevnssange indsunget af Sommerkoret under ledelse af Birte Rasmussen. Desuden medfølger et sanghæfte. CDén sælges ikke i løssalg.

Artiklerne i bogen spænder vidt, idet den rummer beretninger om rytteren, der forsvandt i St. Tårnby kro, om mordet i Varpelev, ligesom der bringes små sagn og nogle anekdoter. Der fortælles om Mandskoret, der fylder 100 år, om Falckstationen, Bøgeskovshavnen, Peder Syv og Apoteket. Der er også en beretning om dengang, der blev gjort et ihærdigt, men mislykket forsøg på at gøre Store Heddinge præstegård til museum.


For ligesom sidste år at undgå blanke sider, som uvilkårligt vil opstå, når bogens sidetal skal udgøre en helhed, har vi også i år valgt at gøre disse sider til fotosider. Emnet i år bliver: Billeder fra den gamle Vallø kommune

Illustrationer fra den nye bog
torsdag den 21. oktober 2010

Kom til ”Arkivernes Dag” lørdag den 13. nov. 2010Årets tema er: Vejr og Klima


Både Vallø Lokalhistoriske Arkiv og Stevns Lokalhistoriske Arkiv deltager i samarbejde med landsarkiverne for Danmark i arrangementet, Arkivernes Dag.

På Hårlev Bibliotek samt i lokalarkivet vil der være en udstilling i tekst og billeder omkring årets emne: Vejr og Klima. Arkivet holder ekstraordinært åbent fra kl. 10 - 13
(Se åbningstider for SLA længere nede på siden)

Alle er hjerteligt velkomne.

Der vil for de besøgende blive udskænket en lille forfriskning. Endvidere vil der være rig mulighed for at få en uformel snak med lokalarkivets medarbejdere, som fortsat er i besiddelse af et stort antal foto’s, hvortil vi mangler oplysninger som personnavne, begivenheder, sted, år m.v.

Husk lokalarkivets vigtigste opgave er: at bevare fortiden for fremtiden, hvorfor vi gerne modtager jeres arkivmateriale som foto’s, skrevne beretninger m.v. fra lokalområdet. Materiale vedrørende andre lokalområder modtages også, men vil efterfølgende blive videresendt til rette lokalarkiv.

Lokalarkivets leder Jørgen Holstein vil gerne give Stevnsbloggens læsere følgende opfordring: Såfremt du, kære læser, er i besiddelse af dramatiske eller udramatiske foto’s eller tekst omkring vejr og klima i lokalområdet, vil vi meget gerne låne dette.

Materialet vil efterfølgende kunne bruges i vor udstilling. Efter brug vil det lånte materiale selvfølgelig blive tilbageleveret til dig.

Foto eller tekst kan bl.a. omfatte emner som: ekstraordinær oversvømmelse, lyn, isskruninger, voldsom storm (f.eks. den fra 1999), større snefald, snerydning m.v.
Kontakt: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Bredgade 1, Hårlev

Diverse klimabilleder

Vinterkrigen 1978 1979

fredag den 28. maj 2010

Kulturjagt Køge Bugt

Denne nye hjemmeportal er et tværkommunalt projekt, som blev officielt indviet d.15. april. En arbejdsgruppe fra de fire kommuner Greve, Solrød, Køge og Stevns har hver bidraget med 6 temaer.

Fra Stevns er temaerne: Vallø slot, Gjorslev slot, Koldkrigsmuseet, Stevns Klint, kirker og Ådalen.

Portalen er udviklet til skoleelever på 4. til 6. klassetrin. Formålet er, at formidle den lokale kulturarv til skolebørn i Kulturregion København Syd på tværes af kommunegrænserne.
Den indeholder 24 ”kulturmiljøer”, som tilsammen danner et overordnet billede af kommunerne. Hensigten med siden er, at give skolebørn et bedre kendskab til lokalområdet.

Siden kan også være til inspiration for forældre, som sammen med deres børn kan planlægge en udflugt i området.

Gå på opdagelse i portalen og få mulighed for at udvide din viden om lokalområdet, det gælder for alle uanset alder.

onsdag den 10. marts 2010

Efterlysning

Vi har på SLA fundet en del billeder, som vi gerne vil have identificeret med så mange data som muligt. Eksempelvis personnavne, hvor det/de er fra og ca. årstal.

Billedet af denne familiegruppe er i sin tid fundet på loftet i ejendommen Bjælkerupvej 5, Store Heddinge. Købt af boet efter fhv. Kalkværksbestyrer Carl Jensen, Holtug Kalkværk.Det kan være svært at se, om der er to eller tre generationer samlet på billedet, og skal man tidsfæste billedet, er det værd at lægge mærke til, at huset har fast tag og ikke bindingsværk.


Bjælkerupvej 5
Også et skønt gammelt billede, som muligvis stammer fra Skørpinge/Havnelev området omkr. 1900


Skørpinge Havnelev ca. 1900

torsdag den 7. januar 2010

Program 2010 for Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv

Onsdag den 10. februar kl. 19.30
Generalforsamling og årsmøde
Frede Petersen fortæller om dansk husflid igennem tiden
Mødestedet, Hårlev

Tirsdag den 23. marts kl. 19.30
Dan Pedersen fortæller om
Ll. Tårnby og Gl. Hårlev
Mødestedet, Hårlev

Mandag den 23. august kl. 19.30
Thyra Frank fortæller om dagligdagen på
Plejehjemmet Lotte
Centerhuset, Strøby Egede

Tirsdag den 02. november kl. 19.30
Hans-Michael Jelsdorf har foredrag vedr.
Sit arbejde indenfor forsvaret.
Det hedder ”Fra rallykører til generallæge”
Mødestedet, Hårlev

Alle er velkomne til Støtteforeningens arrangementer.
Medlemskontingent: 100,00 kr pr. år
Ønsker du at blive medlem af støtteforeningen, kontakt
Formand Lis Holstein: tlf. 5628 9024
Kasserer Edith Hansen: tlf. 5628 6484