torsdag den 21. oktober 2010

Kom til ”Arkivernes Dag” lørdag den 13. nov. 2010Årets tema er: Vejr og Klima


Både Vallø Lokalhistoriske Arkiv og Stevns Lokalhistoriske Arkiv deltager i samarbejde med landsarkiverne for Danmark i arrangementet, Arkivernes Dag.

På Hårlev Bibliotek samt i lokalarkivet vil der være en udstilling i tekst og billeder omkring årets emne: Vejr og Klima. Arkivet holder ekstraordinært åbent fra kl. 10 - 13
(Se åbningstider for SLA længere nede på siden)

Alle er hjerteligt velkomne.

Der vil for de besøgende blive udskænket en lille forfriskning. Endvidere vil der være rig mulighed for at få en uformel snak med lokalarkivets medarbejdere, som fortsat er i besiddelse af et stort antal foto’s, hvortil vi mangler oplysninger som personnavne, begivenheder, sted, år m.v.

Husk lokalarkivets vigtigste opgave er: at bevare fortiden for fremtiden, hvorfor vi gerne modtager jeres arkivmateriale som foto’s, skrevne beretninger m.v. fra lokalområdet. Materiale vedrørende andre lokalområder modtages også, men vil efterfølgende blive videresendt til rette lokalarkiv.

Lokalarkivets leder Jørgen Holstein vil gerne give Stevnsbloggens læsere følgende opfordring: Såfremt du, kære læser, er i besiddelse af dramatiske eller udramatiske foto’s eller tekst omkring vejr og klima i lokalområdet, vil vi meget gerne låne dette.

Materialet vil efterfølgende kunne bruges i vor udstilling. Efter brug vil det lånte materiale selvfølgelig blive tilbageleveret til dig.

Foto eller tekst kan bl.a. omfatte emner som: ekstraordinær oversvømmelse, lyn, isskruninger, voldsom storm (f.eks. den fra 1999), større snefald, snerydning m.v.
Kontakt: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Bredgade 1, Hårlev

Diverse klimabilleder

Vinterkrigen 1978 1979