torsdag den 7. april 2011

Butikker og forretninger på Stevns

Gennem årene, fra før år1800, har der været mange forskellige typer forretninger på Stevns. Vi har dog flest billeder fra Store Heddinge. Mange eksisterer ikke mere, andre har undergået store forandringer. De bygninger hvori der har været forretninger, kan også i nogle tilfælde være svært genkendelige. I Store Heddinge f.eks. er mange revet ned, for at give plads for noget nyt. Heldigvis er der også forretninger,der er velbevaret og renoveret med nænsom hånd. Ved en gennemgang på arkivet er vi foreløbig nået frem til ca. 40 tidl. forretninger. De 6 her er bare nogle eksempler. På billedet her ses Skrædermester Laurits Skovslund i døren til sin skræderforretning i Algade 22 i 1914 - En af de mange små forretninger som lå i Algade før i tiden. I dag er det Stevns El-Køb der har til huse i ejendommen.

Pax

PAX lå i Algade 1, og var en blandet”landhandel” med bl.a. tobaksvarer, aviser, blade af enhver slags, øl og vand. I den ene halvdel af forretningen - nærmest Vestergade - solgte man legetøj. Forretningen ophørte omkr. 1979 Billedet er fra 1927.

Lille Heddinge Brugsforening


Den gamle Brugsforening i Ll. Heddinge blev revet ned i 1934. Den lå næsten på tværs af den nuværende af den nuværende Rødvigvej ved kirkemuren, og spærrede for den øgede trafik til Rødvig.

Man byggede derfor en ny i 1940. og lagde den på langs af vejen. Billedet stammer formentlig fra åbningsdagen

Centrum Cykler

Centrum Cykler er af nyere dato. Her solgte man også Gulf Bensin. Standeren stod, der hvor Nordea i dag har P-plads. Billedet er fra sidst i 60érne. Hele bygningen stammer fra før 1800. Var langt tilbage kendt som Langs Hus. Her lå også Anna Jørgensens Modeforretning, hvis søn Charles Chr. Jørgensen startede Exprestrykkeriet Stevns i denne bygning. I 1970 blev det revet ned for at give plads til det daværende SDS.

Jes Sørensen og Co.

Jes Sørensen & Co. blev solgt til Disponent Børge Poulsen, hvis søn Jan Poulsen senere overtog forretningen en kort årrække. Den ophørte sidst i 70érne, hvor P.V.Pedersen, Tøjeksperten overtog hele ejendommen. Der har langt tilbage været flere forretniger i samme ejendom. I vor tid bl.a. C.P.Lauritsen og Tricotagehjørnet frem til 1970 hvor P. V. Pedersen købte den første del af ejendommen, som det ses på billedet.

Arnøje Brugsforening, Arnøje Bygade 13

Har været Brugsforening fra 1884 - ophørte som sådan i 1980. Bemærk lige benzinprisen på standeren. Det var tider...Der var en årrække alm. købmandshandel.