onsdag den 21. september 2011

Historisk atlasKend din omegn og dens historie

Via www.historiskatlas.dk  kan du nu få oplysning om mange hundrede historiske steder i Danmark. Alle lokaliteter er opbygget med tekst og billeder samt med nøjagtig udpegning af deres beliggenhed på Danmarkskortet.

Lokaliteterne på Stevns er under udarbejdelse, men der kan allerede nu findes adskillige interessante steder beskrevet med tekst og dels gamle og helt dugfriske foto. Også kendte lokale personer og begivenheder kan omtales. Det vil dog være en nødvendighed at kunne fastslå personens bopæl el. lign. eller begivenhedens åsted. Nulevende personer eller nyere begivenheder vil ikke kunne indgå i materialet.

Lokaliteterne udvælges af medarbejdere på det lokalhistoriske arkiv, der ligeledes leverer billede og tekst. Der vil foruden tekst også være en litteraturhenvisning for de som ønsker mere information omkring lokaliteten.

Forslag til beskrivelse af en lokalitet el. lign. kan ske ved henvendelse til det lokalhistoriske arkiv.