tirsdag den 1. februar 2011

Sognepræsten fra Haarlev og Himlingøje Sogne

Sognepræst Würzen og frue - klik for større billede Carl Diderik Lorentz Würtzen, f. 5/4 1799 i København, søn af Oberst Carl Gottfried von Würzen og hustru Valborg Lindam.

Würzen blev Student i 1819, cand. theol. 29/4 1825, og 14/4 1826 kapellan i Dalby Thureby, ordineret 3/5 samme år.

21/9 1831 blev han kaldet til Sognepræsti Enderslev – Vraaby, hvorfra han 24/7 1846 forflyttedes til Haarlev – Himlingøje. Her virkede han så, til han tog sin afsked 21/2 1868. Død 3/6 1871.

Würzens enke stiftede 1874 et legat på 1000 rigsdaler (2000 kr.) hvis renter hvert år uddeles til 2 konfirmander fra Hårlev og 1 konfirmand fra Enderslev-Vraaby.

Ingen kommentarer: